top of page
mikroskop.png

numune analİZİ ve Kalİte Kontrol

Aksöz Arge, bünyesinde barındırdığı cihazlar, işbirliği içerisinde olduğu firma ve üniversiteler sayesinde numunelerinizin bir çok parametrede analizlerini gerçekleştirebilir. Bu sayede kullanılacak ürünlerin hangi koşullarda, nasıl çalışması gerektiği saptanabilir ve kalite kontrolü incelenerek malzemeler hakkında öngörüler elde edilebilir.

Analiz Bilgileri

kaynak : iltam.pau.edu.tr

FE-SEM 

Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskopu, odaklanmış bir elektron demeti ile numune yüzeyinin taratılması sonucu görüntü elde edilmesini sağlayan bir mikroskop türüdür.

Uygulama Alanları

  • Mikroyapı karakterizasyonu

  • Malzeme yüzeyindeki hataların tespiti

  • Parçacık boyut analizleri

  • Kaplama ve arayüzey incelemeleri

  • EDS- Element Dağılım Analizleri (noktasal, çisgisel, bölgesel)

DSC

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre cihazı tekniğinde, belirli bir atmosfer gazı altında numune ısıtılırken - soğutulurken ya da sabit bir sıcaklıkta tutulurken, gerçekleşen enerji olaylarını kaydeden bir ölçüm türüdür.

bottom of page