top of page

Şekİl Hafızalı Alaşımla tanışın
'NİTİnol'

Şekil Hafızalı Alaşım Nedir?

Nikel-Titanyum alaşımları Nikel ve Titanyum elementlerinin eşit veya hemen hemen eşit miktarda olacak düzeyde atomik oranda bir arada bulundukları intermetalik bileşiklerdir. Nikel-Titanyum alaşımının keşfi 1962 yılında gerçekleşmiştir. ABD Deniz Harp Savaş Araç Gereçleri Laboratuvarında Metalurji Mühendisi olan William James Buehler ve meslektaşları ilk kez Nikel-Titanyum alaşımını keşfetmişlerdir. Keşfettikleri bu alaşıma NİTİNOL adını vermişlerdir. NİTİNOL adını verirken "Ni" Nikel elementini, "Ti" Titanyum elementini ifade ederken “NOL” ise “Naval Ordnance Laboratory ( Deniz Harp Savaş Araç Gereçleri Laboratuvarı) ifade etmektedir.

Halk arasında “Hafızası Olan Metal” olarak bilinmektedir. Yüksek sıcaklıklarda oldukça sert yapıda bulunmasına rağmen sıcaklığı azaldıkça esnekliğinin artması alaşımı özel kılan önemli bir özelliktir. Bunun sebebi ise NiTi içerisinde bulunan atomların sıcak ve soğuk ortamlarda farklı olmasıdır.

Fİkİrlerİnİzedönüşüyor 

Şekil Hafızalı Malzemeler

Şekil Bellekli Alaşımlar (ŞBA’lar), uygulanan sıcak mekanik (termomekanik) veya manyetik değişkenler gibi belirli uyaranlara maruz kaldıklarında "ezberleme - hatırlama" veya önceki formlarını koruma becerisine sahip bir şekil hafızalı malzemeler (ŞHM) sınıfına aittir. ŞBA’lar, sıcaklığa veya manyetik alana bağlı olan iki dönüşüm fazı arasında bir ezberleme işlemine tabi tutulduğunda orijinal formlarına (şekil veya boyut) dönebilen malzeme gruplarındandır. Oluşan bu dönüşüm ise şekil hafıza etkisi (ŞHE) olarak bilinir. ŞBA’ın temel uygulaması oldukça basittir. Bu malzemelere uygulanan bir dış kuvvet ile kolayca deforme edilebilir ve harici veya dâhili ısıtma sayesinde belirli bir sıcaklığın üzerine çıkıldığında (Dönüşüm sıcaklığının üzerinde – Öf gibi) veya manyetik uyarıcılar (elektrik akımı gibi) hafızasındaki şeklini hatırlayarak, orijinal şekline geri döner.

Sİstemlerİ
Harekete Geçİrİn

Şekil Hafıza Etkisi Nedir?

ŞBA gruplarının bilinen üç farklı kristal yapısı mevcut olup (Bunlar; İkizlenmiş Martenzit, Ayrıştırılmış İkizlenmiş Martenzit ve Östenit), bu alaşımlar altı muhtemel dönüşüm sergileyebilmektedirler (Şekil 1). Bu fazlarda incelendiğinde, Östenit fazı yapısı itibari ile dönüşüm sıcaklığının üzerinde stabildir (kararlı halde) ve Martenzit yapısı ise düşük sıcaklıklarda kararlı hale geçmektedir. ŞBA’lara uygulanan ısı neticesinde Martenzit fazdan Östenit fazına dönüşümünü yeterli sıcaklık aralığına artırılması (yeterli sürede önemlidir) ile tamamlar. Dönüşüm için, Östenit başlangıç sıcaklığı (As) dönüşümün başladığı sıcaklık olup, Östenit-bitiş sıcaklığı (Af) ise dönüşümün tamamlandığı (yeterli sıcaklık ve süre için) sıcaklıktır. ŞBA grubuna sahip malzemeler Ös üzerine ısıtıldığında şekil değiştirmeye ve Östenit yapısına dönüşmeye başlar ve Östenit bitiş sıcaklığında (Öf) yapı tamamen Östenit fazına geçer. Gerçekleşen dönüşüm, uygulanan yüklerin aşırı olması ile de mümkündür. ŞBA gruplarına soğutma işlemi sırasında, dönüşüm Martensit-başlangıç sıcaklığının altına inildiğinde (Ms) martensite dönmeye başlar ve Martensit-bitiş sıcaklığına ulaşıldığında ise (Mf) dönüşüm tamamlanır. Martenzit dönüşümde oluşması muhtemel artık gerilmeye neden olamayacağı en yüksek sıcaklık ise Şekil 1’de görüldüğü gibi Md olarak söylenebilir. Md sıcaklığının üzerinde ŞBA normal bir metal malzemenin özelliklerinden beklenen sonuçlar gibi davranmakta olup, uygulanan deformasyon ile kalıcı şekil değişikliğine maruz kalırlar. Bu alaşımlarda meydana gelen bu değişiklikleri (Şekil Bellek Etkileri) anlamak için ise aşağıda başlıklar halinde kısaca yer verilmiştir

1. Tek Yönlü Şekil Bellek Etkisi
Tek yönlü ŞBA grupları uygulanan dış kuvvet yükü sayesinde deformasyona uğrar ve bu sayede yapı martenzit fazına geçiş yapmaktadır (buradaki dönüşüm  difüzyonsun bir dönüşümdür) ve yük kalksa dahi şeklini muhafaza eder. Sonrasında ise, ŞBA Östenit sıcaklığına ulaştığında ve yeterli sıcaklık ve süre de beklenildiğinde ilk şeklini hatırlar.

2. Çift Yönlü Şekil Bellek Etkisi
Çift Yönlü Şekil Bellekli Alaşımlar, Tek Yönlü Şekil Bellek Özelliğinden farklı olarak yüksek sıcaklıklarda ve düşük sıcaklıklarda hatırlayabildiği iki farklı şekle sahip olmasıdır. Bu sayede ısıtıldıklarında açma veya kapama (hangi şekil hatırlatıldı ise), soğutulduklarında da açma veya kapama (hangi şekil hatırlatıldı ise) özellikler tek malzemeden elde edilebilmektedir. Ancak, Çift Yönlü Şekil Bellek Etkisi gösteren NiTinol malzemelere kazandırılabilen şekil belek eğitimi Tek Yönlü Şekil Bellekli NiTinol malzemelerin neredeyse yarısı kadarlık olması ticari olarak kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Buna rağmen, günümüzde Çift Yönlü Şekil Bellek Eğitimine sahip NiTinol malzemeler ile üretilen “Aktüatörler”  tek seferde kullanılması gereken birçok aygıt ve cihazın yerini alarak kullanıcıya sağladığı eşsiz katkılar sayesinde, kullanımı giderek artmaktadır. Bu malzemelerin, günümüzde yaygın kullanım alanları sayesinde, geleceğin eşsiz malzeme grupları arasındadır.

3. Süperelastiklik
ŞBA grupları belirli bir sıcaklık aralığında (genellikle oda sıcaklığında süperelastik malzemeler yaygındır) uygulanan mekanik yüklemeler kaldırıldığında orijinal şekline derhal dönebilmektedir. Bu malzemelerde normal yaylar ve malzemelerden çok daha dirençli olup, çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelere göre 10 kat daha yüksek yorulma ömürleri sergileyebilmektedirler. Sahip oldukları bu özellikler sayesinde ise, amortisörlerde, yük sönümlemede, direnç gerektiren konumlarda katkılar sağlamaktadır.

Daha Fazla Bilgiye İhtiyacınız mı var?

bottom of page